90 546 880 06 88 bilgi@prestijdizayn.com

STORED PROCEDURE

STORED PROCEDURE(saklı yordam)

Derlenmesi için başlangıçta çalışır ve daha sonraki kullanımlarda derlenmez. Bu da bize artı zaman kazandırır ve etkili bir performans sunar.
– Normal sorgulara göre daha az network trafiği oluşturur.
– Select update, delete ve insert işlemleri yapabilir.
– Veritabanı hacking olaylarındaki sql injection açığını kapatırlar.(daha güvenli)
Parametresiz veya parametreli olarak oluşturulabilir
– Parametreler alabilirler ve size sonuçlar döndürebilirler.
– Geriye değer döndürme işlemi “return” anahtar kelimesi ile yapılır.
– View ler gibi şifrelenip korumaya alınabilirler
– View lerde olduğu gibi store procedure çağrıldığında manuel yazmanız gerekir. SQL Store procedure ve viewleri görmez

Stored procedure oluşturabilmek için ;
• System Administrator (sysadmin) • Database Owner (db_owner) • Data Definiton Language Administrator (db_ddladmin) rollerine ya da • CREATE PROCEDURE izni verilmiş bir role sahip olunmalıdır.

create procedure sp_seninVereceginIsim

as

SET NOCOUNT ON
Yazılacak sorgu

NOT

SET NOCOUNT ON Sql Server sadece ilgili sorgu için, etkilenen satır sayısını hesaplama işlemini yapmayacaktır. Sql Server‘ın bu bilgiyi hesaplamasını ve uygulamaya geri göndermesini engelleyerek, çok ufakta olsa kazanç sağlayabiliriz. Yazılması zorunlu değil

Parametresiz

Parametreli store procedure

create procedure sp_procedureAdi

@parametreAdi parametre_türü

As SET NOCOUNT ON

select * from tabloAdi

where alan=@parametreAdi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.